Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Mitä me yhdessä voimme tehdä kansan eteen?

(Sivua päivitetään lisää)

Rahoitukset ja resurssit jaettava valtiossa kokonaan uudelleen.

Nykyiseen tilanteeseen saatava useita muutoksia, oman maan kansalaisten
asiat hoidettava ensin kuntoon, eli syrjäytyneille asunnot, vanhustenasiat,
veteraanien eläkkeisiin ja heidän leskille lopuiksi elinvuosiksi saatava tuntuva
korotus, nuorison työttömyys, nuorison opiskelu, syrjäytymiset näiden aiemmin
mainittujen syiden takia ja mielenterveysongelmat saatava myös
kuntoon,opiskelijoiden talouden parantaminen tärkeää erilaisilla toimenpiteillä.

Ammattilittojen tekemät virheet jäsenille saatava loppumaan, ay-liikkeiden
tilalle oikeita ay-liikkeitä.


Asunnottomuuteen tultava muutos


Kaikenlainen syrjäytyminen hoidettava kuntoon omasta maasta, kuten
työttömyys ja asunnottomuus.

 

Asunnottomille lakiin merkittäväksi oikeus asuntoon samoin kuin hoitotakuu laissakin on hoitotakuu.

Asunnottomuuteen brittiläinen malli

Tätä pyritään
toteuttamaan kuuden ennaltaehkäisevän toimintamuodon avulla:
- asumisneuvonta (housing advice)
- vuokratakuu- ym. järjestelyt (rent deposit schemes)
- perhesovittelu (family mediation)
- tuki perheväkivallan uhreille (domestic violence victim support)
- vapautuvien vankien avustaminen (assistance for ex-offenders)
- vuokrasuhteen säilyttämiseen liittyvät palvelut (tenancy sustainment services).

Asumisneuvonnassa on kyse kiinteästä yhteistyöstä (lähinnä yksityisten) vuokranantajien kanssa, ja siihen sisältyy neuvottelua, sovittelua ja konfliktinratkaisua isännöitsijöiltä/vast. tulevien varhaiseen puuttumiseen tähtäävien yhteydenottojen pohjalta.

Yleisimmin kyse on vuokrarästeistä tai epäsosiaalisesta elämästä. Osin siihen
sisältyy myös neuvontaa sosiaalietuuksien hakemisen suhteen tai velkaneuvontaa.

Vuokratakuujärjestelyt, johon sisältyvät myös muut vuokranmaksun varmistamiseen tähtäävät toimenpiteet, on niin ikään suunnattu pääasiassa yksityisille vuokraasuntomarkkinoille, tavoitteena helpottaa asunnottomien tai asunnottomuusriskiä kantavien asiakkaiden pääsyä yksityisille vuokra-asuntomarkkinoille.

Keinona tähän on pääasiassa suora taloudellinen tuki lähinnä vuokratakuutalletusten muodossa.
Perhesovittelu taas tukee lähinnä nuoria, joiden asuminen kotona on uhattuna ja jotka siten ovat vaarassa joutua asunnottomiksi.
Tavoitteena ei ole kotona asumisen jatkaminen hinnalla millä hyvänsä, vaan se voi olla myös tilanteen rauhoittaminen siten, että kotoa pois muuttaminen voi tapahtua suunnitellusti eikä ajolähtönä.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=79855&lan=FI
(Suomen ympäristö, Asunnottomuuden monet kasvot 3/2008)

 

Linkki Facebookin ryhmään
Suomalainen asunnoton tasavertainen pakolaisen kanssa?

http://www.facebook.com/group.php?gid=193710755259

 Adressi asunnottomuutta vastaan, voit allekirjoittaa tuosta.

www.adressit.com/asunnottomille_asuntoja

**

Yleisiin ongelmiin tehtäviin parannukset


Vanhukset tekevät itsemurhia yksinäisyyden takia, hoitajilla ei ole aikaa
jutella, vanhusten peseytyminen nykyään vain 1-2 krt kahden viikon
jaksoissa.


Vanhusten ollessa vanhainkodissa, avioliitossa ollutta paria ei saa missään
nimessä erottaa toisistaan, siten että toinen kumppani siirretään toiseen
vanhainkotiin oman pitkäaikaisen kumppanin luota.

 

Lotille ja sotaveteraaneille verovapaat eläkkeet.

 

Raskaana olevat päihdeäidit pakkohoitoon.

Suomen kulttuurin säilyttäminen uskonnoista riippumatta.

 

Asunnottomille lakiin merkittäväksi oikeus asuntoon samoin kuin hoitotakuu laissakin on hoitotakuu.

 

Kaikenlainen muu turha byrokratia saatava kuntoon.

Sormenjälkirekisteri/kuvarekisteri käyttöön maasta poistettujen/käännytettyjen osalta.

Sekä rekisteri yhtenäiseksi koko euroopan alueella, jolloin käännytys voi tapahtua jo heti tai ensitilassa ensimmäisen viranomaiskontaktin esim. oleskeluluvan hakemisen muodossa.


Mielenterveyteen ennalta ehkäisyyn lisää rahaa ja resursseja.


Perheille saatava nopeasti apua perheen tukemiseen ilman pelkoa että
huostaanottoja suoritetaan sillä perusteella että kunta saa valtiolta rahaa
sitä enemmän mitä kunta tekee huostaanottoja, kunta ei saa käyttää lapsia
huostaanoton varjolla siihen että saa valtiolta rahaa.

 
Kiusaaminen

 

Koulukiusaamiset ja työpaikkakiusaamiset loputtava.
Työssäjaksamiseen panostettava.

Koulukiusaamiset saatava loppumaan kouluissa, määrärahoja revitään
koululaisille ja nuorisolle muusta vähemmän tärkeästä, koska lapsissa ja
nuorisossa on tulevaisuus.

Kouluissa rehtorien on ehdottomasti vastustettava kiusaamista ja omalla arvovallallaan sekä toimillaan näytettävä myös asenteellista mallia koko yhteisöön.

Jokaisen opettajien on oltava tarkkana ja pidettävä silmällä kiusaamista.

Pidettävä myös mielessä että kiusaamista tapahtuu koulumatkoilla jne. ei siis pelkästään kouluissa.

Kiusaaminen on valtakysymys.


Muutama ehdotus tilanteiden parantamiseksi

Pari ehdotusta herättämään myös keskustelua, mitä olen itse pohtinut auttavaksi asiaksi/ratkaisuksi on tietysti kuitenkin kustannuskysymyksiä ja vaatii myös lakimuutoksia.

 

1.Turvallisuus

Mielestäni kouluihin pitäisi palkata järjestyksenvalvoja jolla on voimankäyttökoulutus ja ensiapukoulutus, hän olisi ns. ulkopuolinen järjestystäylläpitävä henkilö joka on yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koululaisten välillä.

Pystyy ja voi puuttua huumausaineiden myyntitilanteisiin, väkivaltatilanteisiin, häirikön poistamiseksi koulun tiloista/alueelta ja sitä kautta puuttuu kehotuksin ja käskyin myös koulukiusaamisiin.
Pitää kirjaa tapahtuneista tilanteista jotka ovat vaatineet toimenpiteitä,
soittaa lasten vanhemmalle, ilmoittaa opettajille jne.

On välituntivalvojana, läsnä koulun aukioloaikana ja tarkkailee koululaisia, opiskelijoita ja ihmisiä kuten ravintoloissakin/festareilla, valvoo järjestystä kouluissa ja sen välittömässä läheisyydessä, voi toimia vahtimestareiden tilalla mutta laajennetuilla ja oikeilla oikeuksilla.

Luo läsnäololla turvallisuutta kouluihin ja ehkäisee väkivallanuhkaa ja väkivaltatilanteita.

 

2.Hoito ja hoitoonohjaus

Koulukuraattorit pitäisi vaihtaa koulupsykologeihin jotka keskustelevat kiusaajan ja uhrin kanssa,tapahtumien jälkeen, tekevät hoitotoimenpide arvioinnin ja tekevät hoitoonohjauksen yhteistyössä mielenterveysammattilaisten jatkotoimenpiteitä varten.

Molemmat sekä kiusaaja/t että uhri/t tarvitsevat jonkinlaista apua jos tilanne tulee eteen..

Mielenterveysongelmiin on puututtava ennaltaehkäisevästi koska kiusaamiset ja muut vaihtuvat koulukiusaamisesta -> työpaikkakiusaamiseen jne. loppujen lopuksi jopa järjettömiin seurauksiin ja tekoihin.

Keskustelu on avattu tältä osin virallisesti, saaduista kommenteista teen johtopäätökset asioiden viemiseksi eteenpäin ja koitetaan yhdessä keksiä miten kiusaamista, siihen puuttumiseksi ja kiusaamisen vähentämistä saadaan käytönnön toimilla paremmaksi.


Työllisyys


Huonosti palkatuille aloille saatava palkankorotuksia ,
Osa-aika työntekijöiden käyttö saatava minimiin, kokoaikainen/täysiaikainen
työllistynyt työntekijä oltava työpaikoilla päätarkoitus suhteessa
osa-aikaisen asemaan.

Ilman palkkaa työtä tekeviä työharjoittelijoita oli Suomessa vuonna 2008

320.000 henkilöä eli 13 % työvoimasta.
Ei siis ole kysymys mistään pienestä asiasta.

Työharjoittelijan kuuluu sanan varsinaisessa tarkoituksessa harjoitella työtä ja työntekoa, hänen ei siis kuulu tehdä muiden työntekijöiden töitä samoilla vaatimuksilla tai ammattitaidolla, eikä häneltä sellaista kuulu vaatiakaan, jos työntekijästä on pulaa, kuuluu yrityksen palkata uusi työntekijä eikä ottaa tilalle työharjoittelijaa tekemään varsinaista työtä joka on tarkoitettu työntekijälle.


Työntekijällä ja työharjoittelijalla on eri asema ja erilaiset tavoitteet, heitä ei kuulu rinnastaa keskenään samaksi asiaksi, työnantajat ja päättäjät myös tietävät tämän, tähän isoon ongelmaan on puututtava ensitilassa.

Asiaan on puututtava, niin saadaan myös työttömyyttä myös laskettua kun väärinkäytökset lopetetaan 320 000 hyväksi käytetyn työharjoittelijoiden osalta.

Olen itse samaa mieltä kuin allaoleva tiedote vasemmistoliitolta
Tiedote: Työharjoittelijoiden työn väärinkäyttö lopetettava
http://vasemmisto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1075.html

Linkki Facebookin ryhmään
Työharjoittelijoiden hyväksikäyttö lopetettava !
http://www.facebook.com/group.php?gid=183318068564


Opiskelijoiden kurjiin byrokratioihin tehtävä yksinkertainen remontti
asioiden yksinkertaistamiseksi, opintotuen määrän nosto, mihin ei vaikuta
tulot jos opiskeluaika pysyy oikeassa suhteessa opiskelun "vuosimäärään".
Opiskelijat rakentavat suomea meidän aikana ja meidän jälkeen, tähän tulee
myös panostaa asiaan kuuluvalla tavalla.


Terveyshaitat


Opiskelijoiden, sairaaloiden, päiväkotien, lastenkotien, työpaikkojen yms. pitää olla
myös turvallisia ja terveellisiä oppimisympäristöjä/työntekoympäristöjä,
lapsilla altistuminen homeitiöille aiheuttaa tietenkin vakavampia ja jopa
pysyviä ongelmia kuin lähes täysi-ikäisillä nuorisolla, ei kuitenkaan tee asiasta mitenkään hyväksyttävää.


Kunnissa tehdään päätöksiä näkemättä "homeista"kohdetta, kaupunki/kunta
päättänyt virallisesti että tietty koulu tai paikka on terveellinen paikka
vaikka muut viranomaiset ovat halunneet kieltää koulussa opiskelun ja osa
vanhemmista ovat vieneet lapsia sitten muualle koulua käymään.
Asian tullessa käsittelyyn, kunta/kaupungin edustajat menevät paikan päälle
suorittamaan katselmuksen, jossa mukana on ammattilaisia, esim. työsuojelupiirin olosuhdetarkastaja, terveysinsinööri ja mahdollisesti hometutkija, jotka sitten päättävät mitä tilanteelle tehdään oikeasti ja oikealla tavalla. Sisätilan ilmanlaatu ongelma on eri asia kuin taas homeinen kosteusvaurio.

Koulukiusaaminen ja työpaikkakiusaaminen saatava loppumaan


Vähätuloisen ei kuulu käydä Kelan, sosiaalikeskuksen, työvoimatoimiston
luukulla jokaisella erikseen. Palvelut hoidetaan siten että työvoimatoimiston sosiaalikeskuksen ja Kelan toiminnot yhdistetään, tai vähintään kela ja sosiaalikeskus yhdistetään.

Tukien nimikkeitä yhdistetään asiakasystävällisemmäksi sekä yksinkertaistetaan huomattavasti. Kelan opintotukikeskuksen yms. voi lopettaa tuossa vaiheessa.


Maahanmuuttopolitiikka


Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, mutta ei liikaa.
Lisäksi, tarvitsemme sellaisia maahanmuuttajia, joista on myös hyötyä yhteiskunnallemme, eikä vain isoa rasitetta.
Mihin Suomi tarvitsee maahanmuuttajia tällaisen taantuman aikana?

Nyt kun Suomessa on heikko taloustilanne, on aivan turhaa ottaa liikaa maahanmuuttajia joille ei ole mitään töitä tarjolla.

Kun samaan aikaan kansa muutenkin kärsii työttömyydestä ja heikoista elinolosuhteista.
Yhteiskunnan rahat ovat muutoinkin tiukalla, mutta silti rahaa pitäisi
löytyä maahanmuuttajien hyysäämiseen, joka tulee erittäin kalliiksi yhteiskunnan kannalta.


Maahantuloa tiukennettava muiden pohjoismaiden tapaan.

Maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan siis järkeviä muutoksia.
 
"Pakolaisten" yms. järjestelmän mahdolliset väärinkäytökset estettävä ja minimoitava.


Turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittely

 

Turvapaikanhakija saa Suomessa eniten kuukausittaista avustusta 21.11.2009

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/11/turvapaikanhakija_saa_suomessa_eniten_1174248.html

”Aamulehden haastattelema sisäministeriön ylitarkastaja Leena-Maija Qvist arvioi lehdelle, että suuret tuet saattavat innostaa ihmisiä hakemaan turvapaikkaa juuri Suomesta.”

Turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittely on kustannusten takia nopeutettava huomattavasti kustannusten säästämiseksi.

12 vuoden aikana hakijoita on ollut 35 355 kpl, v.2001-2009 myönteisiä päätöksiä on ollut 6 493.


Turvapaikanhakijan joilla ei ole mahdollisuutta saada Suomesta paikkaa, eli nopeutetun käsittelyjen piirissä olevien kaikkien hakijoiden kohdalla keskiarvo on 78 päivää ajankohtana 01.01.2009-30.09.2009.
Sitä on nopeutettava entisestään että käsittelyajaksi saadaan keskiarvoksi 21 päivää, siten että hakija ei tule saamaan ollenkaan ensimmäistäkään toimeentulotukea yhden (1) kuukauden täällä oloajastaan ja toiseksi sen takia että turhia toimeentulotukia ei kuulu kustantaa kun hakijan turvapaikan saamiselle ei ole mitään edellytyksiä.
Tulevaisuudessa kun näin tehdään, alkaa myös tieto (oikeasti) nopeasta menettelystä liikkumaan jolloin todellinen hinku Suomeen tulemiselle vähenee turhien hakijoiden joukossa.
Osa säästyneistä kustannuksista (rahoista) on käytettävä nopeutetun käsittelyn tehostamiseksi.

Turvapaikanhakijat jotka kuuluvat normaalin menettelyn piiriin, heidän keskiarvo turvapaikkahakemusten käsittelyyn on 283 päivää eli 9,4 kk ajankohtana 01.01.2009-30.09.2009.
Sitä on nopeutettava entisestään, että käsittelyajaksi saadaan keskiarvoksi 80 päivää, siten että hakija ei tule saamaan kuin korkeintaan toimeentulotukea kolmen (3) kuukauden ajalta siten että neljännestä kuukaudesta (4) hän ei tule saamaan enää toimeentulotukea täällä entisen 9,4kk oleskelun (keskiarvon) sijasta.
Turhia toimeentulotukia ei kuulu kustantaa kun hakijan turvapaikan pitkälle käsittelyajalle ei ole mitään edellytyksiä.
Osa säästyneistä kustannuksista (rahoista) on käytettävä nopeutetun käsittelyn tehostamiseksi.

 

Kuukauden olleelle turvapaikkahakijalle, annetaan tuo eurooppalainen keskimäärinen 40e tuki kuukaudessa ja sekin ruoka- ja vaatekuponkeina, kyllä ainakin turvapaikkaturisti valitsee kohteekseen ennemmin Suomessa saatavan n.400e kuukausittaisen (toimeentulotuen) rahan suoraan käteen hakemuksensa päätöksen odotteluun joka kestää kuukausia kuin että valitsisi toisen eurooppalaisen maan josta saa vain 40e odotellessa ja ainoastaan kuponkeina.


Maahanmuuttajien yms. kotoutus

Maahantulijoiden kouluttamisesta ja kotoutuksesta
Eli siellä vastaanottokeskuksissa on opettajat

(esim. valtion palkkalistoilla olevat tai SPR:n työntekijät, jotka ovat osittain valmiina paikanpäällä ) jotka opettavat näitä perusjuttuja Suomen laista, kulttuurista / yhteiskunnasta.

 

Suomenkielestä puhekielen ja kirjoittamisen harjoittelua jolla tarkoitetaan, käytännön tilanteita jolla pärjää työelämässä ja arkielämässä jne. Ei mitään turhaa kirjakieltä.
Jos taas hakijalla lukivaikeus, hän opiskelee suullisesti ja tentit tekee suullisesti, tenttaaminen onnistuu kurssien lomassa, opettaja lähettää tiedot esim. kuukausittain ulkomaalaisvirastolle joka tutkii onko hakijoilla halua vielä jäädä Suomeen ja mitä heidän kanssa sitten menetellään.
Tähän voidaan erikseen yhdistää suppilovaihe joka poistaa ne ketkä ei siis kursseilla pärjää tai ei halua oppia.

Siihen saakka pakko opiskella kun mahdollinen työlupa tulee hakijalle eteen sekä toisaalta edistyminen opiskelussa on onnistunut, perusteet pitäisi olla siinä vaiheessa valmiit "työelämää" ja yhteiskunnan pelisääntöjä varten valmiina.
Vastaanottokeskuksissa voisi myös olla ns. kotiintuloajat millä voi koittaa ehkäistä rikollisen menettelyn mahdollisuuksia, kun henkilö tästä on päässyt eteenpäin alkaa todellinen sopeutuminen yhteiskuntaan, vuokrasopimuksen tekeminen asuntoa varten, millä se kustannetaan palkkatuloista vai mistä.

Suomesta ei saa tehdä yleistä turvapaikanhakijoiden suosituinta
maata otteita/lakeja/asetuksia löysentämällä, vaan päinvastoin ehtoja on tiukennettava, lähin maanaapuri kotomaasta vastuulliseksi ottamaan tilanne (turvapaikanhakija) haltuun, oman maan naapurimaat toimikoot lähiauttajina. Vasta kaiken näiden toimenpiteiden jälkeen aletaan hyysäämään/auttamaan turvapaikanhakijoita ja vain jos valtion kassa sen kestää.

Turvapaikkaturistien kustannukset minimiin


Turvapaikkaturisteille kuukauden olleelle hakijalle, vain tuo eurooppalainen 40e tuki kuukaudessa ja sekin ruoka- ja vaatekuponkeina, kyllä turvapaikkaturisti valitsee kohteekseen ennemmin Suomessa saatavan 400e kuukausittaisen tuen odotteluun kuin että valitsisi toisen eurooppalaisen maan josta saa vai 40e ja senkin kuponkeina.

Nämä turvapaikkaturistit ovat siis ns. duplin tyyppejä jotka ovat jo hakeneet tähän maahan saapuessaan jo turvapaikkaa toisesta EU maasta. Heidät voidaan ja pitääkin palauttaa tähän ensimmäiseen hakemaansa EU maahan.

Sitten on vielä niitä turhia turvapaikanhakijoita joiden hakemusten perusteella turvapaikkaa puoltavia asioita ei vaan yksinkertaisesti ole, joten yleisellä tasolla turvapaikanhakijan käännytys on tehtävä maksimaalisella nopeudella ja pitäisi olla sellainen käytäntö (ellei jo ole) että alle kuukauden oleskelusta ei hakija saisi senttiäkään toimeentulotukea, kun vastaanottokeskus antaa majoituksen ja ruuan.

Suomalaisia asunnottomia on myös paljon ja heille ei tälläistä mahdollisuutta ole luotu esim. kodin tai majoituksen suhteen
(perustuslaki Suomessa velvoittaa edistämään kodittomien ja asunnottomien tilannetta) turvapaikanhakija laitetaan vaikka hotelliin jos yösijaa ei löydy, Suomalaisella asunnottomalla ei ole mitään ihmisarvoa suhteessa turvapaikanhakijoihin yms. verrattuna.


Maahanmuuttajien yleiset kustannukset


Sisäasiainministeriön ylitarkastaja Veikko Pyykkönen Paimion vastaanottokeskuksessa 7.10.2009.
”Aikuisen turvapaikanhakijan kulut ovat vuositasolla 14 900 euroa. Alle 16-vuotiaan kulut ovat 28 000 euroa, lapsen kulut 49 700 euroa ja säilöön otettavien kulut 66 300 euroa. Nämä ovat tämän vuoden summia.”

 

”Vuonna 2007 Suomeen tuli 1505 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2008 heitä tuli 4035, koska

tieto tulevasta ulkomaalaislain muutoksesta oli kiirinyt maailmalle. Vuosi 2009 on ennätysvuosi.

Syyskuun loppuun mennessä turvapaikanhakijoita oli jo 4279.”

 

Jotain rajaa turvapaikanhakuun esite

http://hommaforum.org/index.php?action=dlattach;topic=5065.0;attach=4396

 

Yleinen turvallisuus


Yleinen turvattomuus lisääntyy kokoajan, media vaikenee asioista jos ei
muuten niin valtaapitävien valtapuolueiden ohjauksessa.

Ihmisen koskemattomuus (rikollisissa tarkoituksissa)on säilyttävä siitä huolimatta missä kunnossa kyseinen ihminen on.
Ihmisellä on tässä maassakin oikeus liikkua vapaasti siellä missä lakien mukaan voi vapaasti liikkua ja ilman turvattomuuden tunnetta.

Välitön ja takautuvasti voimaan astuva asetus/korjaus nykytilanteeseen
turvapaikanhakijoille: Maassa maan tavalla tai samaan suuntaan takaisin kun
tulikin, lippu kotimaahan tulee paljon halvemmaksi kuin rikollisen turvapaikanhakijan yms. hyysääminen suomenkansan kuluihin tarkoitetuilla varoilla.

Tullin käsiteltävä turvapaikanhakijat välittömästi, nuorien alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeus saada muita lähisukulaisia suomeen erittäin kyseenalaiseksi ja ehdolliseksi pelkästään turvapaikanhakijan omalla tai sukulaisten kustannuksella.

Kaikkien turvapaikanhakijoiden oleskelulupa ehdonalaiseksi ja erilliseen
sopimukseen merkittäväksi hakijan nimi alle, esim. jos tekee muun kuin
kevyen rangaistavan teon, oleskelulupa perutaan ja hakija häädetään maasta,
suomenkielenkurssi, suomen kulttuurin ja lainsäädännönkurssi pakolliseksi
ja myös sopimus ehdoksi turvapaikanhakijalle ja kurssien aloitus 1
kuukauden sisällä maahan tulosta vastaanottokeskuksessa, tilanne tarkistetaan kieli, kultturi ja lakikokein kuukauden välein ja jos ei kurssi mene tarpeeksi hyvin niin oma kotimaa kutsuu.


Rikostilastojen laskemiseksi suomessa


Vankila ei suurinta osaa vankeja paranna, koska ne on alunperin lähtenyt
jostain mielenterveysongelmista, henkisen kehittymisen keskeytymisistä,
ajattelun vääristymisestä ja kasvuympäristöstä liikkeelle, juomiskulttuuri,
miten vanhemmat on toiminut, hylättynä olemista jne yms. paljon siellä on
myös adhd, keskittymisvaikeudet, lukihäiriöt ja muita diagnosoituja/diagnosoimattomia potilaita.

-Eli Hyvin harva vankilassa istuja on ollut koskaan täysin "normaali/terve",
rikoslukuja saadaan suomessa varmasti alemmas kun kansa ottaa vastuusta
enemmän lapsista ja perheet saa tukea kun tarve tulee esille jne.
Ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää, sitäkin olen tarkoittanut kun
olen täälläkin ja muualla sanonut että omalle kansalle ensin esim. mielenterveysongelmat kuntoon tietenkin rahaa sekä resursseja siihen lisää ja sitten vasta näiden turvapaikanhakijoiden liiallista hyysäämistä ja vain jos valtion kassassa riittää rahaa, ilman lainanottoa.

Lieveilmiöt


Toisaalta jos turvapaikanhakijoita yms. hakijoita tänne Suomeen otetaan samanlaisesti kuin Ruotsiin, niin niitä ongelmia/lieveilmiöitä ei haluta kuitenkaan tänne.


Eikä "ulkomaalaisia" kuulu laittaa pelkästään yhteen paikkaan asumaan,
maksimi taitaa olla asuinalueella 20% ulkomaalaisia, muutoin lopputulos menee
siten että sinne ei sitten muuta enää Suomalaisia, asuntojen hinnat laskevat ja tilanne pahenee asuinalueella.


Joka tapauksessa täällä on näiden vieraiden = turvapaikanhakijoiden, oleskeluluvalla yms. olevien on oltava Suomen yhteiskunnan säännöillä ja tajuttava että esim. pakolaiset jotka ovat Suomeen tulleet, nyt heillä on mahdollisuus olla hengissä tässä maassa, kun sodan jaloista ovat tänne
tulleet, niin kukkoilemaan (esim. rötöstelemään) jos täällä alkavat, niin
ehdollisen oleskeluluvan myötä matkalippu sinne mistä tulikin ja poliisi
toimikoon saattajana. Jos kunnioitus loppuu mahdollisuutta kohtaan - No mercy.

Nuoriso, vanhukset. eläkeläiset, työttömyys, asunnottomuus ja ylipäätään
kaikenlainen syrjäytyminen kuntoon.
Muutamat kansalaiset varastaa kaupoista vain sen takia että pääsevät
putkaan nukkumaan yöksi, kaikki ei voi olla oikein silloinkaan.


Taloudellinen tilanteen kohottaminen


Kotitalousvähennyksen laajentaminen kaikella tavalla.

 

................................................................................................................

 

Kansanäänestyksen lisäys perustuslakiin

Perustuslakiin tehtävä muuto kansan äänestyksen lisäämisestä valtion ja kuntien päätöksentekoon

Suomessa ollaan nyt suunnittelemassa perustuslakiin kansalaisaloitetta.
Mikäli 50 000 tai 100 000 ihmistä tekisi aloitteen jostain asiasta, eduskunnan olisi vastattava siihen. Aloitteella voisi vaatia myös kansanäänestyksiä.


1.Tällä adressilla on tarkoitus vahvistaa että perustuslakiin myös lisätään mahdollisuus koko suomen kansan kansanäänestyksen suorittamiseksi ylläolevalla 50 000 allekirjoituksella.

2.Ehdotetaan lisäystä perustuslakiin että kunnassa vaikuttaviin kansalaisten asioihin saadaan kansalaisaloitteella kansanäänestys asioista joista on kerätty aloitteen mukaisesti 10 000 allekirjoitusta.

3.Pienempiin kuntiin tehtävä pienkansalaisaloite mahdolliseksi siten että puolet asukasluvusta ovat allekirjoittaneet aloitteen joka toteutuessaan mahdollistaa alle 10 000 asukkaan kunnassa kansanäänestyksen suorittamisen.

 

www.adressit.com/perustuslakiin_kansan_lisays

**

Suominen Eduskuntaan 2011 !

www.facebook.com/group.php

Kuulun itse Varsinais-Suomen vaalipiiriin


©2020 Ihan Naamat / Pokeri Sivusto - Poker Site - suntuubi.com